Search

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin pitäjä

Tähtisaunat Oy 1946059-2
Pistotie 4
15870 Hollola

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sami Kulju
puh +358 40 5455 625
sami.kulju@tahtisaunat.fi

Rekisterin nimi

Nettikiuas.fi verkkokaupan asiakasrekisteri
Rekisterin pitämisen peruste
Henkilö on rekisteröitynyt Nettikiuas.fi asiakkaaksi tai ostanut nettikiuas.fi:stä tuotteita.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on nettikiuas.fi:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää nettikiuas.fi toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää nettikiuas.fi omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Nettikiuas.fi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan nettikiuas.fi:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta

Nettikiuas.fi:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä nettikiuas.fi:n asiakaspalveluun, sähköpostitse info@nettikiuas.fi, kirjeitse postiosoitteeseen tai rekisterinhoitajalle.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot
  • Maksutapatiedot

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta nettikiuas.fi ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle. Asiakkaan tiedot hävitetään tietokannasta pyynnöstä.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää nettikiuas.fi:n palvelimen käyttöoikeuksia. Rekisteri sijaitsee nettikiuas.fi:n salasanasuojatulla palvelimella.